Dřevěný kazetový strop truhlářský

 Dřevěné stropy kazetové se provádějí z dřeva, vynikajících barvou nebo fládrem                 DEUTSCH    ENGLISH
(kresbou let), různě se profilují a skládají.
Stropy kazetové, jsou-li dekorativně řešeny, působí velmi pěkným dojmem
a proto se instalují do chodeb, obývacích pokojů, ale například i do jídelen.
Vnitřní čtverec je možno ozdobit dle Vašeho přání např. logem firmy,organizace,obce...  
 
 
 
Čtvercová plasticky uspořádaná pole - kazety - jsou upevněny pomocí vrutů do nosné a vyrovnávací
konstrukce, která je sestavena z prken,  jež jsou upevněny ke stropu též pomocí vrutů nebo vrutů
a hmoždinek.
 
Vlastní kazety drží pohromadě pomocí systému pero-drážka. Tento způsob výroby umožňuje následnou
použitelnost kazet i do prostor, kde není ideální vlhkost vzduchu nebo kde se v průběhu času mění.
Spáry mezi jednotlivými kazetami a mezi kazetami a zdí jsou překryty lištami tak, aby po dokončení
montáže nebyly spáry ani hlavičky vrutů vidět.
 

Používáme dřevo smrkové - pro svou univerzální světlou barvu (tmavý strop zhoršuje světelné podmínky

v místnosti), ale i dřevo dubové a jasanové, které zase působí reprezentačnějším dojmem.

Povrchová úprava je napouštěním a dvěma vrstvami polomatného bezbarvého laku, který obsahuje UV filtr a zabraňuje

tak nežádoucímu tmavnutí dřeva.

 

Obkládání stropů má kromě estetického i účel tepelné a zvukové isolace, kterou lze ještě zvýšit

doplněním isolačního rouna.

Jedná se o pracnou výrobu náročnou na preciznost , před realizací je nutno uvažovaný strop

důkladně změřit. 

 

Nabídková cena je v provedení smrk od 6000 Kč za metr čtvereční stropu komplet bez montáže,dle vzoru a provedení,

nebo dle dohody. Dubový strop vychází na 7500, jasanový 7800 za m2.


Výkres-návrh rozmístění,velikosti a počtu kazet zpracuji po obdržení rozměrů uvažovaného stropu zdarma.

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podřízené stránky (1): Naše zpracování téma kazety stropu
Comments